What Is a Hierarchical Deterministic Wallet (HD Wallet)?

[QC]

Mục lục
Ví xác định thứ bậc (Ví HD)
Một ví sử dụng giao thức Xác định thứ bậc (HD) để hỗ trợ việc tạo ví tiền điện tử từ một hạt giống chính duy nhất bằng cách sử dụng 12 cụm từ dễ nhớ.
* xem Ví tiền xác định.

Hierarchical Deterministic Wallet (HD Wallet)

A wallet that uses Hierarchical Deterministic (HD) protocol to support the generation of crypto-wallets from a single master seed using 12 mnemonic phrases.

*see Deterministic Wallet.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts