What Is a Hierarchical Deterministic Wallet (HD Wallet)?

[QC]

Mục lục
Ví xác định thứ bậc (Ví HD)
Một ví sử dụng giao thức Xác định thứ bậc (HD) để hỗ trợ việc tạo ví tiền điện tử từ một hạt giống chính duy nhất bằng cách sử dụng 12 cụm từ dễ nhớ.
* xem Ví tiền xác định.

Hierarchical Deterministic Wallet (HD Wallet)

A wallet that uses Hierarchical Deterministic (HD) protocol to support the generation of crypto-wallets from a single master seed using 12 mnemonic phrases.

*see Deterministic Wallet.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts