What Is a Hot Wallet?

[QC]

Mục lục
Ví nóng
Một ví tiền điện tử được kết nối với Internet để lưu trữ nóng các loại tiền điện tử, trái ngược với một ví lạnh ngoại tuyến có lưu trữ lạnh.
* Xem Ví lạnh.

Hot Wallet

A cryptocurrency wallet that is connected to the internet for hot storage of cryptoassets, as opposed to an offline, cold wallet with cold storage.

*See Cold Wallet.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts