Mục lục

What Is a Hot Wallet?

Chia sẻ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on reddit
Reddit

Hot Wallet

A cryptocurrency wallet that is connected to the internet for hot storage of cryptoassets, as opposed to an offline, cold wallet with cold storage. *See Cold Wallet.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on reddit
Reddit

– Quảng cáo –
Mua ngay Kindle trên Amazon – máy đọc sách thông minh cho bạn và con bạn nhé!