What Is a Ledger?

[QC]

Mục lục

Sổ cái

Bản ghi các giao dịch tài chính không thể thay đổi, chỉ được nối với các giao dịch mới.

Sổ cái là gì?

Trong thế giới tiền điện tử, sổ cái được biết đến như một hệ thống lưu trữ hồ sơ.

Sổ cái theo dõi số dư của những người tham gia khác nhau và tất cả các giao dịch diễn ra.

Tuy nhiên, danh tính của những người tham gia vẫn ẩn danh.

Sổ cái công khai đã được sử dụng nhiều trước khi tài sản kỹ thuật số ra đời, nhưng đã nổi lên nhiều hơn kể từ khi thị trường tiền điện tử bùng nổ.

Cả hai bên tham gia vào giao dịch tiền điện tử đều có thể xác minh các chi tiết trên sổ cái.

Blockchain là một loại công nghệ sổ cái phân tán quan trọng ghi lại danh sách các giao dịch tài chính hoặc các khối không thể thay đổi, khiến nó trở nên bất biến.

Các sổ cái có xu hướng được phân cấp, có nghĩa là chúng không bị giám sát bởi một cơ quan trung ương duy nhất.

Khi một khối đạt đến công suất đầy đủ, các khối mới sẽ được thêm vào sổ cái – và những người tham gia mạng được chọn được gọi là các nút đầy đủ cũng giữ lại bản sao của sổ cái.

Điều này có nghĩa là họ có quyền giám sát trên mạng, những người sử dụng nó và liệu các giao dịch có chính hãng hay không.

Có rất nhiều thách thức trong việc sử dụng sổ cái.

Bản chất của blockchain yêu cầu mọi giao dịch phải được ghi lại trên mạng – và cũng có thể có những lo ngại về bảo mật.

Những điều này liên quan đến lo ngại rằng tin tặc, chính phủ và các cơ quan an ninh có thể theo dõi hồ sơ và thông tin công khai về những người tham gia mạng.

Đọc thêm:  What Is Turing-Complete?

Ledger

A record of financial transactions that cannot be changed, only appended with new transactions.

What Is a Ledger?

In the world of cryptocurrencies, a ledger is known as a record-keeping system.

The ledger keeps track of different participants’ balances and all transactions that take place.

However, the participants’ identities remain anonymous.

Public ledgers were used much prior to the birth of digital assets, but have risen more in prominence since the crypto markets roared to life.

Both parties involved in a cryptocurrency transaction can verify the details on the ledger.

Blockchain is a key type of distributed ledger technology that records a list of financial transactions or blocks that cannot be changed, making it immutable.

Ledgers tend to be decentralized, meaning that they are not overseen by a single central authority.

Once a block reaches full capacity, new ones are added to the ledger — and select network participants dubbed as full nodes also retain a copy of the ledger.

This means they have oversight on the network, on the people who use it, and whether transactions are genuine.

There are many challenges in using a ledger.

The nature of blockchain requires every transaction to be recorded on the network — and there can also be security concerns.

These relate to fears that hackers, governments and security agencies can track public records and information about network participants.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts