What Is a Liquidity Pool?

[QC]

Mục lục

Nhóm thanh khoản

Nhóm thanh khoản là các tài sản tiền điện tử được lưu giữ để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch các cặp giao dịch trên các sàn giao dịch phi tập trung.

Pool thanh khoản là gì?

Nhóm thanh khoản là nhóm mã thông báo được khóa trong các hợp đồng thông minh cung cấp tính thanh khoản trong các sàn giao dịch phi tập trung nhằm giảm bớt các vấn đề gây ra bởi tính kém thanh khoản điển hình của các hệ thống như vậy. Nhóm thanh khoản cũng là tên được đặt cho giao điểm của các lệnh tạo ra mức giá – khi đã đạt đến – xem tài sản sẽ quyết định tiếp tục di chuyển theo xu hướng tăng hay giảm.

Các sàn giao dịch phi tập trung tận dụng các nhóm thanh khoản đều giống nhau sử dụng các hệ thống dựa trên nhà tạo lập thị trường tự động. Trên các nền tảng giao dịch như vậy, sổ lệnh truyền thống được thay thế bằng các nhóm thanh khoản trên chuỗi được tài trợ trước cho cả tài sản của cặp giao dịch.

Lợi thế của việc sử dụng nhóm thanh khoản là nó không yêu cầu người mua và người bán quyết định trao đổi hai tài sản với một mức giá nhất định, và thay vào đó, sử dụng nhóm thanh khoản được cấp vốn trước. Điều này cho phép các giao dịch diễn ra với mức trượt hạn chế ngay cả đối với các cặp giao dịch kém thanh khoản nhất, miễn là có một nhóm thanh khoản đủ lớn.

Các khoản tiền được giữ trong nhóm thanh khoản được cung cấp bởi những người dùng khác, những người cũng kiếm được thu nhập thụ động từ khoản tiền gửi của họ thông qua phí giao dịch dựa trên tỷ lệ phần trăm của nhóm thanh khoản mà họ cung cấp.

Đọc thêm:  Who Is Satoshi Nakamoto?

Một trong những sàn giao dịch phi tập trung đầu tiên giới thiệu hệ thống như vậy là hệ thống giao dịch dựa trên Ethereum, Bancor, nhưng đã được áp dụng rộng rãi trong không gian sau khi Uniswap phổ biến chúng.

Liquidity Pool

Liquidity pools are crypto assets that are kept to facilitate the trading of trading pairs on decentralized exchanges.

What Is a Liquidity Pool?

Liquidity pools are pools of tokens locked in smart contracts that provide liquidity in decentralized exchanges in an attempt to attenuate the problems caused by the illiquidity typical of such systems. Liquidity pools are also the name given to the intersection of orders which create price levels that — once reached — see the asset decide whether to continue to move in uptrend or downtrend.

The decentralized exchanges that leverage liquidity pools are the same that make use of automated market maker-based systems. On such trading platforms, the traditional order book is replaced by pre-funded on-chain liquidity pools for both the assets of the trading pair.

The advantage of using liquidity pools is that it does not require a buyer and a seller to decide to exchange two assets for a given price, and instead leverages a pre-funded liquidity pool. This allows for trades to happen with limited slippage even for the most illiquid trading pairs, as long as there is a big enough liquidity pool.

The funds held in the liquidity pools are provided by other users who also earn passive income on their deposit through trading fees based on the percentage of the liquidity pool that they provide.

One of the first decentralized exchanges to introduce such a system was Ethereum-based trading system Bancor, but was widely adopted in the space after Uniswap popularized them.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts