What Is a Liquidity Provider?

[QC]

Mục lục

Nhà cung cấp thanh khoản

Các nhà cung cấp thanh khoản là những người dùng trao đổi phi tập trung tài trợ cho nhóm thanh khoản bằng các mã thông báo mà họ sở hữu.

Nhà cung cấp thanh khoản là gì?

Nhà cung cấp thanh khoản là người dùng cấp vốn cho nhóm thanh khoản bằng tài sản tiền điện tử mà cô ấy sở hữu để tạo điều kiện giao dịch trên nền tảng và kiếm thu nhập thụ động từ khoản tiền gửi của mình.

Các nhóm thanh khoản được tận dụng bởi các sàn giao dịch phi tập trung sử dụng các hệ thống dựa trên nhà tạo lập thị trường tự động để cho phép giao dịch các cặp giao dịch kém thanh khoản với mức trượt hạn chế. Thay vì sử dụng các hệ thống giao dịch dựa trên sổ lệnh đặt hàng truyền thống, các sàn giao dịch như vậy sử dụng quỹ được giữ cho mọi tài sản trong mọi cặp giao dịch để cho phép các giao dịch được thực hiện.

Mặc dù giao dịch các cặp giao dịch kém thanh khoản trên các sàn giao dịch dựa trên sổ lệnh có thể dẫn đến trượt giá lớn và không thể thực hiện giao dịch, lợi thế của các nhà cung cấp thanh khoản là các giao dịch luôn có thể được thực hiện miễn là các nhóm thanh khoản đủ lớn. Vì lý do này, các nhà cung cấp thanh khoản được coi là người hỗ trợ giao dịch và được thanh toán bằng phí giao dịch được trả cho các giao dịch mà họ đã kích hoạt.

Số tiền mà các nhà cung cấp thanh khoản được trả dựa trên tỷ lệ phần trăm của nhóm thanh khoản mà họ cung cấp. Khi cấp vốn cho nhóm, họ thường được yêu cầu cấp vốn cho hai tài sản khác nhau để cho phép các nhà giao dịch chuyển đổi giữa tài sản này sang tài sản kia bằng cách giao dịch chúng theo cặp.

Đọc thêm:  What Is a Microtransaction?

Ví dụ: một nhà cung cấp thanh khoản có thể cung cấp một nhóm thanh khoản với số Ether trị giá 5.000 đô la và 5.000 đô la của stablecoin DAI phi tập trung được chốt giá bằng USD để cho phép giao dịch qua lại giữa hai loại tiền này. Bằng cách này, mỗi khi giao dịch trên ETH / DAI được thực hiện, nhà cung cấp thanh khoản được đề cập sẽ nhận được tiền bồi thường vì đã tài trợ cho nhóm được đề cập.

Liquidity Provider

Liquidity providers are decentralized exchange users who fund a liquidity pool with tokens they own.

What Is a Liquidity Provider?

A liquidity provider is a user who funds a liquidity pool with crypto assets she owns to facilitate trading on the platform and earn passive income on her deposit.

Liquidity pools are leveraged by the decentralized exchanges that use automated market maker-based systems to allow trading of illiquid trading pairs with limited slippage. Instead of using traditional order book-based trading systems, such exchanges use funds that are held for every asset in every trading pair to allow trades to be executed.

While trading illiquid trading pairs on order book-based exchanges could lead to suffering from great slippage and the inability to execute trades, the advantage of liquidity providers is that trades can always be executed as long as the liquidity pools are big enough. For this reason, liquidity providers are seen as trade facilitators and paid with the transaction fees paid for the trades that they enabled.

How much liquidity providers are paid is based on the percentage of the liquidity pool that they provide. When funding the pool, they are usually required to fund two different assets to enable traders to switch between one to the other by trading them in pairs.

For instance, a liquidity provider may provide a liquidity pool with $5,000 worth of Ether and $5,000 of USD-pegged decentralized stablecoin DAI to allow trading back and forth between the two. This way, every time a trade on the ETH/DAI is executed, the liquidity provider in question would receive compensation for having funded the pool in question.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts