What Is a Mainnet?

[QC]

Mục lục
Mainnet
Một blockchain độc lập chạy mạng riêng với công nghệ và giao thức riêng. Nó là một chuỗi khối trực tiếp nơi sử dụng tiền điện tử hoặc mã thông báo của riêng nó, so với mạng thử nghiệm hoặc các dự án chạy trên các mạng phổ biến khác như Ethereum.

Mainnet

An independent blockchain running its own network with its own technology and protocol. It is a live blockchain where its own cryptocurrencies or tokens are in use, as compared to a testnet or projects running on top of other popular networks such as Ethereum.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts