What Is a Mainnet?

[QC]

Mục lục
Mainnet
Một blockchain độc lập chạy mạng riêng với công nghệ và giao thức riêng. Nó là một chuỗi khối trực tiếp nơi sử dụng tiền điện tử hoặc mã thông báo của riêng nó, so với mạng thử nghiệm hoặc các dự án chạy trên các mạng phổ biến khác như Ethereum.

Mainnet

An independent blockchain running its own network with its own technology and protocol. It is a live blockchain where its own cryptocurrencies or tokens are in use, as compared to a testnet or projects running on top of other popular networks such as Ethereum.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts