What Is a Margin Call?

[QC]

Mục lục
Cuộc gọi ký quỹ
Khi giá trị tài khoản của nhà đầu tư giảm xuống dưới số tiền duy trì ký quỹ. Sau đó, nhà môi giới sẽ yêu cầu nhà đầu tư ký quỹ bổ sung tiền hoặc chứng khoán để đáp ứng số tiền duy trì bắt buộc tối thiểu để tiếp tục giao dịch.

Margin Call

When an investor’s account value falls below the margin maintenance amount. The broker will then demand that the investor deposit additional money or securities to meet the minimum required maintenance amount to continue trading.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts