What Is a Market Order/Market Buy/Market Sell?

[QC]

Mục lục
Lệnh thị trường / Thị trường mua / Bán thị trường
Mua hoặc bán tiền điện tử trên sàn giao dịch với giá tốt nhất hiện tại. Các lệnh thị trường được thực hiện khi người mua và người bán sẵn sàng giao dịch. Điều này trái ngược với các lệnh giới hạn mà tại đó tiền điện tử chỉ được bán ở một mức giá xác định.

Market Order/Market Buy/Market Sell

A purchase or sale of a cryptocurrency on an exchange at the current best available price. Market orders are filled as buyers and sellers are willing to trade. This is in contrast with limit orders at which a cryptocurrency is sold only at a specified price.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts