What Is a Microtransaction?

[QC]

Mục lục
Microtransaction
Mô hình kinh doanh trong đó các khoản thanh toán rất nhỏ có thể được thực hiện để đổi lấy hàng hóa và dịch vụ kỹ thuật số thông thường, chẳng hạn như các trang của sách điện tử hoặc các vật phẩm trong trò chơi.

Microtransaction

A business model where very small payments can be made in exchange for common digital goods and services, such as pages of an ebook or items in a game.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts