What Is a Mining Pool?

[QC]

Mục lục
Nhóm khai thác
Một thiết lập trong đó nhiều thợ đào kết hợp sức mạnh tính toán của họ để đạt được lợi thế về quy mô và khả năng cạnh tranh trong việc tìm kiếm khối tiếp theo trên một chuỗi khối. Phần thưởng được chia theo các thỏa thuận khác nhau, tùy thuộc vào nhóm khai thác. Một thuật ngữ khác cho điều này là Khai thác theo nhóm.

Mining Pool

A setup where multiple miners combine their computing power to gain economies of scale and competitiveness in finding the next block on a blockchain. Rewards are split according to different agreements, depending on the mining pool. Another term for this is Group Mining.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts