What Is a Mining Rig?

[QC]

Mục lục
Giàn khai thác
Một máy tính đang được sử dụng để khai thác. Một giàn khai thác có thể là một phần cứng chuyên dụng để khai thác hoặc một máy tính có dung lượng dự phòng có thể được sử dụng cho các nhiệm vụ khác, chỉ khai thác bán thời gian.

Mining Rig

A computer being used for mining. A mining rig could be a dedicated piece of hardware for mining, or a computer with spare capacity that can be used for other tasks, only mining part time.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Products

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts