What Is a Mixing Service?

[QC]

Mục lục
Dịch vụ trộn
Còn được gọi là tumbler, đây là một dịch vụ nhằm cải thiện quyền riêng tư và tính ẩn danh của các giao dịch tiền điện tử bằng cách trộn các loại tiền điện tử có khả năng nhận dạng hoặc “bị nhiễm bẩn” với các giao dịch không liên quan khác, khiến việc theo dõi tiền điện tử được sử dụng cho mục đích gì và thuộc về ai.

Mixing Service

Also known as a tumbler, it is a service to improve the privacy and anonymity of cryptocurrency transactions by mixing potentially identifiable or “tainted” cryptocurrencies with other unrelated transactions, making it harder to track what the cryptocurrency was used for and who it belongs to.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts