What Is a Mnemonic Phrase?

[QC]

Mục lục
Cụm từ ghi nhớ
Cụm từ dễ nhớ (còn được gọi là hạt giống ghi nhớ, hoặc cụm từ hạt giống) là danh sách các từ được sử dụng theo trình tự để truy cập hoặc khôi phục tài sản tiền điện tử của bạn. Nó nên được giữ bí mật với mọi người khác. Nó là một tiêu chuẩn trong hầu hết các ví HD.

Mnemonic Phrase

A mnemonic phrase (also known as mnemonic seed, or seed phrase) is a list of words used in sequence to access or restore your cryptocurrency assets. It should be kept secret from everyone else. It is a standard in most HD wallets.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts