What Is a Network?

[QC]

Mục lục
Mạng
Một mạng đề cập đến tất cả các nút trong hoạt động của một blockchain tại bất kỳ thời điểm nhất định nào.

Network

A network refers to all nodes in the operation of a blockchain at any given moment in time.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts