What Is a No-Coiner?

[QC]

Mục lục

No-Coiner

No-coiner là người không có tiền điện tử trong danh mục đầu tư của mình và tin chắc rằng tiền điện tử nói chung sẽ thất bại.

No-Coiner là gì?

No-coiner là người tin rằng tiền điện tử có giá trị tối thiểu và / hoặc chắc chắn sẽ thất bại. Do đó, họ không nắm giữ Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) hoặc bất kỳ loại tiền kỹ thuật số nào khác. Cần lưu ý rằng việc thiếu đồng tiền điện tử trong danh mục đầu tư của một người không đủ để coi ai đó là người không có chuyên môn. Thay vào đó, thẻ no-coiner bắt nguồn từ thái độ hoặc triết lý của họ về tiền điện tử.

Một số từ điển, chẳng hạn như Urban Dictionary, đặt nặng vấn đề thái độ hơn là việc thiếu tiền xu trong túi của họ. Ví dụ, nó mô tả một người không có huấn luyện viên là một người đã thất bại trong việc đầu tư vào Bitcoin trong những ngày đầu của đồng tiền này.

Kết quả là, họ bày tỏ sự cay đắng của mình với những người đã nắm lấy cơ hội. Đáng chú ý, họ thể hiện sự tức giận hoặc thất vọng của mình thông qua những lời nhắc nhở liên tục rằng BTC và ngành công nghiệp tiền điện tử không hơn gì một trò lừa đảo hoặc một bong bóng sắp đổ nát.

Những người không quan tâm phải chịu đựng cái mà các nhà triết học gọi là sự phục tùng. Như vậy, họ chuyển hướng thất bại và đau đớn của mình sang các yếu tố bên ngoài. Điều thú vị là những người không tin vào tiền điện tử cũng tỏ ra quyết liệt như những người không tin vào tiền điện tử.

Đọc thêm:  What Is a Governance Token?

Nói cách khác, họ không chỉ hoài nghi; họ tự tin một cách điên cuồng rằng thế giới không có chỗ cho các loại tiền kỹ thuật số. Mặc dù có bằng chứng cho thấy tiền điện tử có các trường hợp sử dụng, nhưng không có đồng nghiệp nào chỉ nhìn thấy việc sử dụng chúng bởi bọn tội phạm và các hoạt động đáng ngờ khác.

No-Coiner

A no-coiner is someone who has no cryptocurrency in his or her investment portfolio and firmly believes that cryptocurrency in general will fail.

What Is a No-Coiner?

A no-coiner is someone who believes cryptocurrencies have minimal value and/or are doomed to fail. Consequently, they don’t hold Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) or any other digital currency. It needs to be noted that a lack of crypto coins in a person’s portfolio is not enough to label someone a no-coiner. Instead, the no-coiner tag stems from their attitude or philosophy about cryptocurrencies.

Some dictionaries, such as Urban Dictionary, place more weight on the attitude part than the lack of coins in their bags. For instance, it describes a no-coiner as a person who failed to invest in Bitcoin during the coin’s early days.

As a result, they express their bitterness to those who embraced the opportunity. Notably, they manifest their anger or frustrations through constant reminders that BTC and the cryptocurrency industry is no more than a scam or a bubble that is headed for ruins.

No-coiners suffer from what philosophers call ressentiment. As such, they redirect their failures and pains to external factors. Interestingly, those who don’t believe in cryptocurrencies exude the same fierceness as those who do.

In other words, they’re not just skeptical; they’re hysterically confident that the world has no place for digital currencies. Despite having evidence that cryptos have use cases, no-coiners only see their usage by criminals and other dubious activities.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts