What Is a Paper Wallet?

[QC]

Mục lục

Ví giấy

Một tài liệu vật lý có chứa khóa cá nhân hoặc cụm từ hạt giống của bạn.

Ví giấy là gì?

Ví giấy là một hệ thống lưu trữ vật lý chứa các khóa cá nhân tiền điện tử. Vì tiền điện tử là tài sản ảo nên ví không lưu trữ chúng trong ví giấy. Thay vào đó, ví giấy cung cấp một cơ chế để lưu trữ các khóa duy nhất một cách an toàn cho tài sản ảo của bạn. Các phím được viết hoặc in trên một mảnh giấy; do đó có thuật ngữ ví giấy.

Các khóa có thể được lưu trữ ở dạng thô gồm cả chữ và số hoặc chúng có thể được in dưới dạng mã QR. Lưu ý rằng tiền điện tử như Bitcoin có khóa công khai và khóa riêng tư. Ví dụ: khóa công khai hoạt động giống như một địa chỉ email công khai và có thể được chia sẻ công khai để cho phép người khác gửi tiền, nhưng không truy cập được BTC trong tài khoản của bạn. Mặt khác, khóa cá nhân hoạt động giống như một mật khẩu nhạy cảm và cung cấp cho người sở hữu nó khả năng truy cập và chuyển tiền.

Mặc dù chúng rất an toàn khi được cất giấu an toàn, nhưng ví giấy đã giảm phổ biến do những tiến bộ trong công nghệ lưu trữ tiền điện tử. Thiết lập ví giấy liên quan đến việc sử dụng trình tạo ví giấy có uy tín. Tuy nhiên, tránh tạo ví giấy từ bất kỳ nguồn điện tử nào càng xa càng tốt. Điều này là do bằng cách tạo ví giấy, ngay cả khi nó chỉ là một tệp in, bạn có thể để lại dấu vết kỹ thuật số cho tin tặc khai thác.

Đọc thêm:  What Is a Gold-Backed Cryptocurrency?

Thay vào đó, cách an toàn nhất để tạo ví giấy là chỉ cần viết cụm từ hạt giống khôi phục hoặc khóa riêng tư từ màn hình hoặc thiết bị của bạn, kiểm tra kỹ nó và sau đó giấu nó ở một nơi an toàn. Điều này áp dụng cho cả ví phần mềm và phần cứng.

Trình tạo ví cung cấp các khóa công khai và riêng tư ngẫu nhiên nhưng duy nhất. Bất chấp các tính năng ngoại tuyến được chia sẻ của chúng, như các thiết bị lưu trữ lạnh hoạt động ngoại tuyến, ví giấy tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Ví dụ, giấy có thể bị đặt sai vị trí hoặc bị hỏng. Chất lượng của giấy và mực mà máy in sử dụng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng đọc của các phím, đặc biệt là khi được lưu trữ trong thời gian dài. Ví giấy cũng có thể bị hư hỏng do các yếu tố như nước, lửa hoặc hơi ẩm trong không khí. Ngoài ra, các vấn đề có thể phát sinh nếu phần mềm tạo ví được cập nhật và không nhận dạng được định dạng của ví giấy cũ.

Điều thú vị là cũng có “ví thép” (được làm bằng kim loại chống gỉ mạnh như nhôm và titan) có khả năng chống cháy và tuổi thọ rất lâu.

Paper Wallet

A physical document containing your private key or seed phrase.

What Is a Paper Wallet?

A paper wallet is a physical storage system that holds cryptocurrency private keys. Since cryptocurrencies are virtual assets, a wallet doesn’t store them in the paper wallet, per se. Instead, a paper wallet provides a mechanism to safely store unique keys to your virtual wealth. Keys are written or printed on a piece of paper; hence the term paper wallet.

The keys can be stored in their alphanumeric raw form, or they can be printed as a QR code. Note that cryptocurrencies such as Bitcoin have public and private keys. A public key, for example, works like a public email address and can be publicly shared to allow others to deposit, but not access, BTC in your account. A private key, on the other hand, works like a sensitive password and gives its holder the ability to access and transfer the coins.

Đọc thêm:  What Is the Genesis Block?

Although they’re very secure when kept in safe hiding, paper wallets have dropped in popularity due to advances in cryptocurrency storage technology. Setting up a paper wallet involves the use of a reputable paper wallet generator. However, avoid generating a paper wallet from any electronic source as far as possible. This is because by generating a paper wallet, even if it’s just a printing file, you may leave a digital footprint for hackers to exploit.

Instead, the safest way to create a paper wallet is to simply write down your recovery seed phrase or private key from your screen or device, double check it, and then hide it somewhere secure. This applies to both software and hardware wallets.

Wallet generators provide random but unique public and private keys. Despite their shared offline features, like cold storage devices that operate offline, paper wallets present multiple risks.

For example, the paper may be misplaced or damaged. The quality of the paper and ink used by the printer may negatively impact the readability of the keys, especially when stored for long periods. The paper wallet can also be damaged by the elements, like water, fire or moisture in the air. Additionally, problems may arise if the wallet-generating software gets an update and fails to recognize the old paper wallet’s format.

Interestingly, there are also “steel wallets” (made of strong rust-resistant metals like aluminium and titanium) available that are fire-resistant and should last a very long time.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts