What Is a Platform?

[QC]

Mục lục
Nền tảng
Trên CoinMarketCap, nền tảng đề cập đến chuỗi khối mẹ của các mã thông báo. Nó cũng có thể đề cập đến một sàn giao dịch tiền điện tử mà bạn có thể giao dịch tiền điện tử.

Platform

On CoinMarketCap, platform refers to the parent blockchain of tokens. It may also refer to a cryptocurrency exchange on which you may trade cryptocurrencies.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts