What Is a Pre-Sale?

[QC]

Mục lục

Bán trước

Việc bán tiền điện tử, trước khi nó được công khai, cho các nhà đầu tư cụ thể.

Bán trước là gì?

Bán trước là một hoạt động được thực hiện bởi một số dự án tiền điện tử trước khi cung cấp tiền xu ban đầu, trong đó các mã thông báo được bán cho các bên quan tâm ở một mức giá nhất định.

Điều này có thể được coi là có lợi cho cả nhà đầu tư và nhóm phát triển, nếu tất cả đều suôn sẻ và tiền kỹ thuật số sẽ thành công. Mặc dù những người tạo ra dự án sẽ nhận được số tiền rất cần thiết để hoàn thành dự án, nhưng các nhà đầu tư có tiềm năng thu được một loại tiền thay thế có thể có giá trị cao hơn nhiều trong tương lai.

Các nhà phát triển cũng có thể thực hiện bán trước để tạo ra tiếng vang trước ICO, với hy vọng giá sẽ tăng khi tài sản được công khai.

Cần lưu ý rằng việc bán trước có thể đi kèm với rủi ro. Nếu một dự án thất bại, các nhà đầu tư có thể thấy mình đang sở hữu những mã thông báo vô giá trị, không thể tạo ra lợi nhuận từ khoản đầu tư của họ. Điều này làm tăng thêm thực tế rằng, khi ICO thực sự diễn ra, rất nhiều đồng tiền hiện có sẵn cho công chúng có thể làm giảm giá trị của những đồng tiền mà họ đã mua ban đầu.

Mặt khác, các nhà phát triển phải cảnh giác với các nhà đầu tư có thể bán bớt mã thông báo bán trước ngay sau khi ra mắt, để tạo ra lợi nhuận kha khá.

Đọc thêm:  What is Coinbase?

Chắc chắn sẽ không tốt cho một đồng xu gần đây đã trải qua một đợt ICO nếu các nhà đầu tư ban đầu bán phá giá số tiền mà họ sở hữu ngay từ cơ hội đầu tiên.

Pre-Sale

The sale of a cryptocurrency, ahead of it going public, to specific investors.

What Is a Pre-Sale?

Pre-selling is a practice performed by some crypto projects ahead of an initial coin offering, in which tokens are sold to interested parties at a certain price.

This could be considered beneficial for both investors and the development team, if all was to go well and the digital currency was to be a success. While the project’s creators would receive much-needed funds to finalize the project, investors have the potential to acquire an altcoin that could be worth a lot more in the future.

Developers may also perform a pre-sale in order to create buzz ahead of the ICO, hoping for a price surge when the asset goes public.

It is worth noting that pre-selling can come with risks. If a project fails, investors can find themselves owning worthless tokens, unable to make a profit from their investment. This adds to the fact that, when the actual ICO takes place, the plethora of coins now available to the public might dampen the value of the ones they initially bought.

On the other hand, developers have to be wary of investors who might offload pre-sold token shortly after launch, making a decent profit.

It definitely doesn’t look good for a coin that recently underwent an ICO if early investors dump the coins they own at the first chance.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts