Mục lục

What Is a Protocol?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

[QC]

Giao thức
Tập hợp các quy tắc xác định các tương tác trên mạng, thường liên quan đến sự đồng thuận, xác thực giao dịch và tham gia mạng trên một chuỗi khối.

Protocol

The set of rules that define interactions on a network, usually involving consensus, transaction validation, and network participation on a blockchain.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts