What Is a Pump and Dump (P&D) Scheme?

[QC]

Mục lục
Sơ đồ bơm và đổ (P&D)
Một hình thức gian lận chứng khoán liên quan đến việc lạm phát giả tạo giá tiền điện tử với các tuyên bố tích cực sai lệch và gây hiểu lầm nhằm bán cổ phiếu đã mua rẻ trước đó với giá cao hơn.

Pump and Dump (P&D) Scheme

A form of securities fraud involving the artificial inflation of the price of a cryptocurrency with false and misleading positive statements in order to sell previously-cheaply purchased stock at a higher price.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts