What Is a Pump and Dump (P&D) Scheme?

[QC]

Mục lục
Sơ đồ bơm và đổ (P&D)
Một hình thức gian lận chứng khoán liên quan đến việc lạm phát giả tạo giá tiền điện tử với các tuyên bố tích cực sai lệch và gây hiểu lầm nhằm bán cổ phiếu đã mua rẻ trước đó với giá cao hơn.

Pump and Dump (P&D) Scheme

A form of securities fraud involving the artificial inflation of the price of a cryptocurrency with false and misleading positive statements in order to sell previously-cheaply purchased stock at a higher price.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts