What Is a QR Code?

[QC]

Mục lục
Mã QR
Nhãn có thể đọc được bằng máy hiển thị thông tin được mã hóa thành dạng đồ họa đen trắng. Đối với tiền điện tử, nó thường được sử dụng để dễ dàng chia sẻ địa chỉ ví với người khác.

QR Code

A machine-readable label that shows information encoded into a graphical black-and-white pattern. For cryptocurrencies, it is often used to easily share wallet addresses with others.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts