What Is a Replicated Ledger?

[QC]

Mục lục

Sổ cái được Nhân rộng

Bản sao của sổ cái phân tán trong mạng được phân phối cho tất cả những người tham gia trong mạng lưới tiền điện tử.

Sổ cái sao chép là gì?

Sổ cái được sao chép đề cập đến bản sao của các bản ghi của chuỗi khối. Trong hệ thống này, sổ cái được phân loại là bản chính và bản sao phụ. Sổ cái chính chứa các bản sao có thẩm quyền của thông tin blockchain, trong khi sổ cái phụ chỉ là bản sao của bản chính.

Ý tưởng đằng sau sổ cái sao chép là để giảm thiểu rủi ro trong việc chỉ chia sẻ một bản sao duy nhất của sổ cái blockchain cho tất cả những người tham gia mạng. Các sổ cái được sao chép không có một điểm lỗi nào, bởi vì chuỗi khối nguồn thứr sẽ được sao chép nhiều lần. Ngoài ra, mỗi khi người dùng thêm các giao dịch mới vào sổ cái tương ứng của họ, các thay đổi sẽ được lan truyền khắp mạng và được phân phối cho tất cả mọi người.

Trong một hệ thống như vậy, không một cơ quan quyền lực nào có thể tiếp quản quyền kiểm soát mạng thông qua sổ cái bởi vì tất cả những người tham gia đều có bản sao chính hãng của nó, bao gồm mọi bản cập nhật khác mà họ đưa vào.

Dữ liệu trong sổ cái được sao chép chứa các phần thông tin giống hệt nhau được lưu trữ trong các khối của sổ cái gốc. Dữ liệu bên trong chúng cũng không thể thay đổi được.

Hệ thống cũng được bổ sung thông qua một giao thức đồng thuận. Mục đích của giao thức đồng thuận như vậy là để đảm bảo rằng mỗi bản sao của blockchain tương tự như phần còn lại. Các bản sao đã thay đổi từ sổ cái đã sao chép trước đó sẽ bị từ chối.

Đọc thêm:  What Is Date of Launch?

Replicated Ledger

A copy of a distributed ledger in a network that is distributed to all participants in a cryptocurrency network.

What Is a Replicated Ledger?

A replicated ledger refers to a duplicate of a blockchain’s records. In this system, ledgers are categorized as a master and slave copy. Master ledgers contain authoritative copies of blockchain information, while slave ledgers are mere replications of the master copy.

The idea behind the replicated ledger is to mitigate the risks in sharing only a single copy of the blockchain ledger to all network participants. Replicated ledgers do not have a single point of failure, because thr source blockchain will be replicated more than once. Also, every time a user adds new transactions to their own respective ledgers, the changes are spread throughout the network and distributed to everyone.

In such a system, no single authority can take over the control of the network through the ledger because all participants bear a genuine copy of it, including every other update that they put in them.

The data in replicated ledgers contains the exact same pieces of information stored in the blocks of the original ledger. The data within them cannot be changed as well.

The system is also complemented through a consensus protocol. The purpose of such a consensus protocol is to ensure that each copy of the blockchain is similar to the rest. Altered copies from previously replicated ledgers will be rejected.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts