What Is a Reverse Indicator?

[QC]

Mục lục
Chỉ báo Đảo ngược
Một người mà bạn có thể sử dụng như một chỉ báo về cách không đặt lệnh mua hoặc bán vì họ luôn sai trong việc dự đoán biến động giá của tiền điện tử.

Reverse Indicator

A person whom you may use as an indicator of how not to place buy or sell orders because they are always wrong at predicting price movements of cryptocurrencies.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts