What Is a Ring Signature?

[QC]

Mục lục

Chữ ký chiếc nhẫn

Một chữ ký điện tử mật mã làm xáo trộn danh tính của hai bên trong một giao dịch.

Chữ ký Nhẫn là gì?

Chữ ký vòng là một công cụ mật mã giúp cung cấp tính ẩn danh cho người dùng. Công nghệ này được sử dụng bởi các đồng tiền riêng tư như Monero – khiến người ngoài khó có thể suy luận người gửi và người nhận trong một giao dịch.

Hãy tưởng tượng rằng Tracy muốn gửi 50 XMR cho Nicky. Cô ấy sẽ được cấp một chìa khóa chi tiêu một lần. Để đảm bảo rằng danh tính của cô ấy có thể được giữ kín, một số người tham gia vào các giao dịch trước đây sẽ được chọn ngẫu nhiên để làm mồi nhử. Điều này có nghĩa là, đối với một người quan sát bình thường, có thể có bất kỳ ai trong số họ có thể tham gia.

Trong tương lai, khóa công khai của Tracy có thể được sử dụng để làm mồi nhử trong các chữ ký nhẫn khác.

Trong những năm gần đây, một số cơ quan chính phủ đã bày tỏ quan ngại về Monero và các tài sản kỹ thuật số tương tự, trong bối cảnh lo ngại rằng những altcoin này có thể được sử dụng để trốn thuế, rửa tiền hoặc tài trợ cho khủng bố.

Thật vậy, Hoa Kỳ đã nỗ lực phối hợp để bẻ khóa hệ thống của Monero nhằm đảm bảo rằng người tham gia thực sự trong chữ ký đổ chuông có thể được xác định. IRS đã chi hàng trăm nghìn đô la để tìm cách giải quyết.

Ring Signature

A cryptographic digital signature that obfuscates the identities of two parties within a transaction.

What Is a Ring Signature?

Ring signatures are a cryptographic tool that help to deliver anonymity to users. This technology is used by privacy coins such as Monero — making it difficult for outsiders to deduce the sender and recipient in a transaction.

Đọc thêm:  What Is Proof-of-Spacetime (PoSt)?

Let’s imagine that Tracy wants to send 50 XMR to Nicky. She would be given a one-time spend key. To ensure that her identity can withheld, a number of people involved in past transactions would be selected at random in order to serve as decoys. This means that, to a casual observer, it would be possible that any single one of them could be involved.

In future, Tracy’s public key may end up being used to serve as a decoy in other ring signatures.

Over recent years, several government agencies have expressed concern about Monero and similar digital assets, amid concerns that these altcoins could be used for tax evasion, money laundering, or to finance terrorism.

Indeed, the US has made a concerted effort to crack Monero’s systems in order to ensure that the true participant in a ring signature can be identified. The IRS has spent hundreds of thousands of dollars in an attempt to find a workaround.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts