What Is a Security Token?

[QC]

Mục lục

Thẻ bảo mật

Mã thông báo bảo mật về cơ bản là một dạng kỹ thuật số của chứng khoán truyền thống.

Mã bảo mật là gì?

Mã thông báo bảo mật về cơ bản là một dạng kỹ thuật số của chứng khoán truyền thống. Có ba loại chứng khoán truyền thống chính: cổ phiếu, nợ và hỗn hợp giữa nợ và vốn chủ sở hữu. Ví dụ về chứng khoán bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, ETF, quyền chọn và hợp đồng tương lai. Theo giả thuyết, bất kỳ thứ nào trong số này đều có thể được mã hóa để trở thành mã thông báo bảo mật. Có thể trong tương lai gần, mã thông báo bảo mật có thể đóng vai trò là một giải pháp thay thế rất khả thi và là đối thủ cạnh tranh với cổ phiếu và các chứng khoán truyền thống khác.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là mã thông báo bảo mật không giống hệt như tiền điện tử. Nhiều người mắc phải sai lầm này. Các loại tiền điện tử như Bitcoin, Litecoin và Bitcoin Cash chạy trên các blockchains của riêng chúng. Mã thông báo bảo mật chạy trên một chuỗi khối hiện có, có nghĩa là mã thông báo bảo mật có thể chạy trên chuỗi khối Ethereum. Trên thực tế, Ethereum là chuỗi khối được sử dụng phổ biến nhất để triển khai các mã thông báo bảo mật. Nhiều công ty sử dụng mã thông báo ERC-20, là mã thông báo tương thích với Ethereum có thể chạy trên chuỗi khối Ethereum bằng cách sử dụng hợp đồng thông minh để thực thi.

Những người sở hữu mã thông báo bảo mật có thể thu lợi nhuận từ hiệu suất của mã thông báo. Đôi khi, họ cũng có thể kiếm được lợi nhuận thông qua cổ tức dưới dạng các mã thông báo bổ sung và họ thường nhận được các lợi ích khác như quyền biểu quyết. Bằng cách này, chủ sở hữu mã thông báo bảo mật có thể nhận được nhiều lợi ích tương tự như cổ phiếu và các loại chứng khoán khác. Một trong những mã thông báo bảo mật nổi tiếng nhất là Blockchain Capital (BCap).

Đọc thêm:  What Is a Ticker?

Security Token

A security token is essentially a digital form of traditional securities.

What Is a Security Token?

A security token is essentially a digital form of traditional securities. There are three primary types of traditional securities: equities, debt and a hybrid of debt and equity. Examples of securities include stocks, bonds, ETFs, options and futures. Hypothetically, any of these things can be tokenized to become a security token. It is possible that in the near future, security tokens could serve as a very viable alternative and competitor to stocks and other traditional securities.

It is important to note, however, that security tokens are not the same exact thing as cryptocurrencies. Many people make this mistake. Cryptocurrencies such as Bitcoin, Litecoin and Bitcoin Cash run on their own blockchains. Security tokens run on an existing blockchain, meaning that a security token could run on the Ethereum blockchain. Actually, Ethereum is the blockchain that is most commonly used for the deployment of security tokens. Many companies use ERC-20 tokens, which are Ethereum-compatible tokens that can run on the Ethereum blockchain using smart contracts for execution.

People who own security tokens can profit from the performance of the token. Sometimes, they can also earn profits through dividends in the form of additional tokens and they often get other benefits such as voting power. In this way, security token holders can get many of the same benefits of stocks and other securities. One of the most well-known security tokens is Blockchain Capital (BCap).

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts