Mục lục

What Is a Shitcoin?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

Shitcoin

A coin with no obvious potential value or usage.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

– Quảng cáo –
Mua ngay Kindle  – máy đọc sách thông minh cho bạn và con bạn nhé!