What Is a Short?

[QC]

Mục lục
Ngắn
Một kỹ thuật giao dịch trong đó một nhà giao dịch vay một tài sản để bán nó, với kỳ vọng rằng giá sẽ tiếp tục giảm. Trong trường hợp giá giảm, người bán khống sau đó sẽ mua tài sản với giá thấp hơn này để trả lại cho người cho vay tài sản đó, tạo ra sự khác biệt trong lợi nhuận.

Short

A trading technique in which a trader borrows an asset in order to sell it, with the expectation that the price will continue to decline. In the event that the price does decline, the short seller will then buy the asset at this lower price in order to return it to the lender of the asset, making the difference in profit.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts