What Is a Soft Fork (Blockchain)?

[QC]

Mục lục

Soft Fork (Blockchain)

Nâng cấp giao thức trong đó chỉ các giao dịch hợp lệ trước đó mới bị thực hiện không hợp lệ, với hầu hết các soft fork yêu cầu thợ đào nâng cấp phần mềm khai thác của họ.

Soft Fork (Blockchain) là gì?

Soft fork đề cập đến những thay đổi được áp dụng cho một blockchain để sửa đổi hoặc thêm bất kỳ chức năng nào mà không gây ra bất kỳ thay đổi cơ bản nào về cấu trúc. Nó chấm dứt hiệu lực hơn nữa của các giao dịch hoặc khối cũ hơn đối với những người tham gia mạng (các nút), những người đã quyết định tuân theo các quy tắc đồng thuận mới. Tuy nhiên, nó vẫn cho phép các nút tuân theo các quy tắc đồng thuận cũ coi các giao dịch hoặc khối mới hơn là hợp lệ. Do đó, một soft fork có khả năng tương thích ngược, đây là đặc điểm khác biệt của nó với hard fork thường được biết đến, kết thúc khả năng tương thích về phía trước cho tất cả các nút tuân theo đồng thuận cũ.

Một phần nổi bật của soft fork tiền điện tử là chúng không cần tất cả thợ đào trên mạng đồng ý chạy mã mới, nó có thể được triển khai với phần lớn thợ đào đồng ý về điều đó. Điều này cho phép việc nâng cấp mạng được thực hiện nhanh hơn và tránh gây ra rạn nứt đáng kể trong cộng đồng. Nó cũng có thể là kết quả của sai lầm của người khai thác nếu các nút cũ vi phạm các quy tắc mới mà họ không biết. Cách duy nhất để đảo ngược một soft fork là thông qua một hard fork.

Đọc thêm:  What Is a Ticker?

Các blockchain của Bitcoin và Ethereum, trong những năm qua, đã ban hành một số soft fork để nâng cấp mạng, khắc phục sự cố hoặc nâng cao chức năng, mà không cần thực hiện lộ trình hard fork gây tranh cãi hơn là buộc tất cả các thợ đào phải đồng ý về các quy tắc đồng thuận mới. nguy cơ chia tách mạng. Một ví dụ thường được biết đến và điển hình của một soft fork là nâng cấp Bitcoin Segwit, cho phép tăng dung lượng khối bằng cách xóa dữ liệu chữ ký khỏi các giao dịch.

Soft Fork (Blockchain)

A protocol upgrade where only previously valid transactions are made invalid, with most soft forks requiring miners to upgrade their mining software.

What Is a Soft Fork (Blockchain)?

A soft fork refers to the changes applied to a blockchain for modifying or adding any functionality without causing any fundamental structural change. It ends further validity of older transactions or blocks for the network participants (nodes) who have decided to follow the new consensus rules. However, it still allows the nodes following the old consensus rules to consider newer transactions or blocks as valid. Therefore, a soft fork is backward-compatible, which is its differentiating characteristic with the more commonly known hard fork, which ends forward compatibility for all old consensus-following nodes.

One salient part of cryptocurrency soft forks is that they don’t need all miners on the network to agree to run the new code, it can be implemented with the majority of the miners agreeing on it. This allows network upgrades to be carried out faster and avoid causing a significant rift in the community. It can also be a result of a miner’s mistakes if the old nodes violate new rules that they aren’t aware of. The only way to reverse a soft fork is through a hard fork.

Đọc thêm:  What is a Cypherpunk?

Bitcoin and Ethereum’s blockchains have, over the years, enacted several soft forks in order to upgrade the network, fix issues or enhance functionality, without taking the more contentious hard fork route of forcing all miners to agree on the new consensus rules, which would run the risk of splitting the network. A commonly known and typical example of a soft fork is the Bitcoin Segwit upgrade, which allows for block capacity increase by removing signature data from the transactions.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts