What Is a Stablecoin?

[QC]

Mục lục
Stablecoin
Một loại tiền điện tử có độ biến động cực thấp, đôi khi được sử dụng như một phương tiện đa dạng hóa danh mục đầu tư. Ví dụ bao gồm tiền điện tử được hỗ trợ bằng vàng hoặc tiền điện tử được neo bằng fiat.

Stablecoin

A cryptocurrency with extremely low volatility, sometimes used as a means of portfolio diversification. Examples include gold-backed cryptocurrency or fiat-pegged cryptocurrency.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts