What Is a Stale Block?

[QC]

Mục lục
Khối cũ
Một khối đã được khai thác thành công nhưng không được đưa vào chuỗi khối dài nhất hiện tại, thường là do một khối khác có cùng độ cao đã được thêm vào chuỗi trước.

Stale Block

A block which was successfully mined but not included on the current longest blockchain, usually because another block at the same height was added to the chain first.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts