Mục lục

What Is a Symbol?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

Symbol

The ticker of a cryptocurrency; for example, bitcoin’s symbol is BTC.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

– Quảng cáo –
Mua ngay Kindle  – máy đọc sách thông minh cho bạn và con bạn nhé!