Mục lục

What Is a Tangle?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

[QC]

Rối
Tangle là một giải pháp thay thế blockchain được phát triển bởi IOTA, sử dụng các đồ thị xoay chiều có hướng chỉ xây dựng theo một hướng duy nhất và theo cách mà nó không bao giờ lặp lại và có khả năng chống lại tính toán lượng tử.

Tangle

The Tangle is a blockchain alternative developed by IOTA, using directed acyclic graphs which only builds in one single direction and in a way that it never repeats, and is quantum-computing resistant.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts