What Is a Timelock/Locktime?

[QC]

Mục lục
Timelock / Locktime
Một điều kiện để giao dịch chỉ được xử lý tại một thời điểm nhất định hoặc khối trên blockchain.

Timelock/Locktime

A condition for a transaction to only be processed at a certain time or block on the blockchain.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts