What Is a Timestamp?

[QC]

Mục lục
Dấu thời gian
Một hình thức xác định thời điểm một giao dịch nhất định xảy ra, thường có ngày và giờ trong ngày và chính xác đến từng phần giây.

Timestamp

A form of identification for when a certain transaction occurred, usually with date and time of day and accurate to fractions of a second.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts