What Is a Token?

[QC]

Mục lục
Mã thông báo
Một đơn vị kỹ thuật số được thiết kế với tính tiện ích, cung cấp quyền truy cập và sử dụng hệ thống kinh tế tiền điện tử lớn hơn. Nó không có kho giá trị riêng mà được tạo ra để có thể phát triển phần mềm xung quanh nó.

Token

A digital unit designed with utility in mind, providing access and use of a larger crypto economic system. It does not have a store of value on its own, but is made so that software can be developed around it.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts