What Is a Transaction Fee?

[QC]

Mục lục
Phí giao dịch
Một khoản thanh toán cho việc sử dụng chuỗi khối để giao dịch.

Transaction Fee

A payment for using the blockchain to transact.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts