Mục lục

What Is a Transaction (TX)?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

Transaction (TX)

The act of exchanging cryptocurrencies on a blockchain.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

– Quảng cáo –
Mua ngay Kindle  – máy đọc sách thông minh cho bạn và con bạn nhé!