What Is a Utility Token?

[QC]

Mục lục

Mã thông báo tiện ích

Các mã thông báo được thiết kế đặc biệt để có thể giúp mọi người sử dụng thứ gì đó.

Mã thông báo tiện ích là gì?

Mã thông báo tiện ích là mã thông báo được thiết kế đặc biệt để có thể giúp mọi người sử dụng thứ gì đó. Việc sử dụng mã thông báo tiện ích được giới hạn trong hệ sinh thái cụ thể mà mã thông báo tiện ích được thiết kế. Ví dụ, một ngày nào đó, Uber có thể có mã thông báo tiện ích của riêng mình mà mọi người sử dụng để thanh toán cho các chuyến đi trên mạng Uber. Mã thông báo tiện ích không được thiết kế như phương tiện đầu tư.

SEC liên tục theo dõi các mã thông báo tiện ích mới và mã thông báo bảo mật. Cơ quan quản lý sử dụng Kiểm tra Howey để xác định xem một mã thông báo cụ thể có được phân loại là mã thông báo bảo mật hay mã thông báo tiện ích hay không. Mã thông báo tiện ích không tuân theo các quy định và yêu cầu giống như mã thông báo bảo mật, vì chúng không được coi là hợp đồng đầu tư. Một trong những mã thông báo tiện ích nổi tiếng nhất là Filecoin, đây là mã thông báo tiện ích được thiết kế để giúp người dùng sử dụng nền tảng lưu trữ dữ liệu phi tập trung Filecoin.

Utility Token

Tokens that are designed specifically to be able to help people use something.

What Is a Utility Token?

Utility tokens are tokens that are designed specifically to be able to help people use something. The use of utility tokens is limited to the particular ecosystem that the utility token is designed for. For example, one day, Uber could have its own utility token which people use to pay for rides on the Uber network. Utility tokens are not designed as investment vehicles.

Đọc thêm:  What Is Proof-of-Developer (PoD)?

The SEC is constantly on the watch for new utility tokens and security tokens. The regulator uses the Howey Test to determine whether or not a particular token is classified as a security token or a utility token. Utility tokens are not subject to the same regulations and requirements that security tokens are, because they are not considered to be investment contracts. One of the most well-known utility tokens is Filecoin, which is a utility token that is designed to help users use the Filecoin decentralized data storage platform.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts