Mục lục

What Is a Validator?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

[QC]

Trình xác thực
Một người tham gia vào chuỗi khối bằng chứng cổ phần (PoS), tham gia vào việc xác nhận các khối để nhận phần thưởng.

Validator

A participant on a proof-of-stake (PoS) blockchain, involved in validating blocks for rewards.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts