Mục lục

What Is a Vanity Address?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

[QC]

Địa chỉ vô nghĩa
Địa chỉ công khai tiền điện tử với các chữ cái và số tùy chỉnh, thường do chủ sở hữu của nó chọn.

Vanity Address

A cryptocurrency public address with custom letters and numbers, usually picked by its owner.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts