What Is a Wallet?

[QC]

Mục lục
Cái ví
Ví tiền điện tử là một ví kỹ thuật số an toàn được sử dụng để lưu trữ, gửi và nhận tiền kỹ thuật số và được chia thành hai loại ví được lưu trữ và ví lạnh.

Wallet

A cryptocurrency wallet is a secure digital wallet used to store, send, and receive digital currency, and are divided into two categories hosted wallets and cold wallets.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts