What Is a Wei?

[QC]

Mục lục
Wei
Phần nhỏ nhất của Ether, với mỗi Ether là 1000000000000000000 Wei.

Wei

The smallest fraction of an Ether, with each Ether to 1000000000000000000 Wei.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts