What Is a Whale?

[QC]

Mục lục
Cá voi
Một thuật ngữ được sử dụng để mô tả các nhà đầu tư có số lượng tiền điện tử lớn bất thường, đặc biệt là những người có đủ tiền để thao túng thị trường. * xem Fish / Minnow và Dolphin.

Whale

A term used to describe investors who have uncommonly large amounts of crypto, especially those with enough funds to manipulate the market. *see Fish/Minnow and Dolphin.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts