What Is a White Paper?

[QC]

Mục lục
Giấy trắng
Một tài liệu do nhóm dự án ICO chuẩn bị để thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư về tầm nhìn, việc sử dụng tiền điện tử và thiết kế kinh tế tiền điện tử, thông tin kỹ thuật và lộ trình về cách họ lập kế hoạch phát triển và thành công.

Whitepaper

A document prepared by an ICO project team to interest investors with its vision, cryptocurrency use and cryptoeconomic design, technical information, and a roadmap for how it plans to grow and succeed.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts