What Is a Whitelist?

[QC]

Mục lục
Danh sách trắng
Danh sách những người tham gia quan tâm đến một ICO, những người đã đăng ký ý định tham gia hoặc mua hàng.

Whitelist

A list of interested participants in an ICO, who registered their intent to take part or purchase in a sale.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts