What is an “algorithm”?

[QC]

Mục lục

Thuật toán

Một quy trình hoặc tập hợp các quy tắc phải được tuân theo trong các hoạt động giải quyết vấn đề hoặc tính toán, thường là bởi máy tính, mặc dù con người cũng có xu hướng làm theo các bước theo thuật toán (giả sử làm toán hoặc làm theo một công thức).

“Thuật toán” là gì?

Thuật toán được định nghĩa đơn giản là một tập hợp các bước hoặc hành động cần tuân theo. Nó có thể được áp dụng trong các lĩnh vực như giải quyết vấn đề, ra quyết định hoặc bất kỳ nhiệm vụ hướng quá trình nào nói chung. Mọi người đều sử dụng các thuật toán trong cuộc sống hàng ngày của họ, hầu hết thời gian mà không nhận ra nó. Tuy nhiên, thuật ngữ này được sử dụng phổ biến nhất trong lĩnh vực máy tính, vì máy móc thường yêu cầu các quy tắc nghiêm ngặt để tuân theo.

Trong máy tính, các thuật toán cần phải rõ ràng và chính xác về mặt logic. Máy móc được lập trình để thực hiện các tác vụ một cách tuyến tính và logic điều khiển chúng cần được thiết kế như vậy. Các thuật toán tốt thực hiện các tác vụ một cách nhanh chóng và chính xác, sử dụng ít tài nguyên nhất có thể.

Algorithm

A process or set of rules to be followed in problem-solving or calculation operations, usually by a computer, although humans tend to follow steps algorithmically as well (let’s say doing math or following a recipe).

What is an “algorithm”?

An algorithm is simply defined as a set of steps or actions to be followed. It can be applied in areas like problem-solving, decision-making or any process-oriented tasks in general. Everyone uses algorithms in their daily lives, most of the time without even realizing it. However, the term is most commonly used in the areas of computing, as machines generally require strict rules to follow.

Đọc thêm:  What Is an Ethereum Improvement Proposal (EIP)?

In computing, algorithms need to be unambiguous and logically precise. Machines are programmed to perform tasks linearly and the logic that drives them needs to be designed as such. Good algorithms perform tasks quickly and accurately, utilizing as few resources as possible.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts