What is an “All-Time High”?

[QC]

Mục lục
Cao nhất mọi thời đại (ATH)
Điểm cao nhất (về giá, về vốn hóa thị trường) mà một loại tiền điện tử từng có trong lịch sử. * xem Thấp mọi thời gian (ATL).
“Mức cao nhất mọi thời đại” là gì?
“Mức cao nhất mọi thời đại” (ATH) đề cập đến mức giá cao nhất (hoặc vốn hóa thị trường) mà một tài sản đạt được kể từ khi niêm yết hoặc thành lập. Vì giá được sử dụng để xác định “mức cao nhất mọi thời đại” được thực hiện lần cuối cùng, nó chỉ đề cập đến mức giá cao nhất mà một nhà giao dịch trả cho một tài sản, bất kể anh ta đã mua tài sản đó bao nhiêu.
Mức cao nhất mọi thời đại thường được trích dẫn trong các tài sản tài chính trên toàn cầu, vì nó cho thấy tiềm năng lý thuyết “của tài sản. Điều đó nói rằng, không có gì đảm bảo rằng tài sản sẽ giao dịch trở lại ở mức cao nhất mọi thời đại và chỉ số này cao hơn thường được trích dẫn như một số liệu phù phiếm.

All-Time-High (ATH)

The highest point (in price, in market capitalization) that a cryptocurrency has been in history. *see All-Time-Low (ATL).

What is an “All-Time High”?

“All-Time High” (ATH) refers to the highest price (or market cap) that an asset has reached since its listing or inception. As the price used to define the “all-time high” is the last done, it just refers to the highest price a trader paid for an asset, regardless of how much he bought of the asset.

The all-time high is often quoted in financial assets globally, as it shows the theoretical potential” of the asset. That said, there is no guarantee that the asset will trade back at its all-time highs again, and this metric is more often quoted as a vanity metric.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Products
Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts