What is an “All-Time-Low (ATL)”?

[QC]

Mục lục
Thấp nhất mọi thời điểm (ATL)
Điểm thấp nhất (về giá, vốn hóa thị trường) mà một loại tiền điện tử từng có trong lịch sử. * xem Cao nhất mọi thời đại (ATH).

All-Time-Low (ATL)

The lowest point (in price, in market capitalization) that a cryptocurrency has been in history. *see All-Time-High (ATH).

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts