Mục lục

What is an “altcoin”?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

[QC]

Altcoin

Vì Bitcoin là tiền điện tử đầu tiên chiếm được trí tưởng tượng của thế giới, nên tất cả các đồng tiền khác sau đó được gọi là “altcoin”, như trong “đồng tiền thay thế”.

“Altcoin” là gì?

“Altcoin” được sử dụng để mô tả bất kỳ loại tiền mã hóa nào không phải là Bitcoin – một loại tiền kỹ thuật số thay thế. Vì Bitcoin là tiền điện tử ban đầu, nên bất kỳ loại tiền điện tử nào được tạo ra sau đó đều được coi là “sự thay thế”.

Altcoin

As Bitcoin is the first cryptocurrency that captured the world’s imagination, all other coins were subsequently termed “altcoins,” as in “alternative coins.”

What is an “altcoin”?

“Altcoin” is used to describe any cryptocurrency that is not Bitcoin — an alternative digital currency. As Bitcoin was the original cryptocurrency, any cryptocurrency that was created after was treated as an “alternative.”

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts