What is an ask price?

[QC]

Mục lục

Hỏi giá

Giá tối thiểu mà người bán sẵn sàng chấp nhận cho một tài sản. Giá chào bán đôi khi còn được gọi là giá chào bán.

Giá chào bán là gì?

Giá chào bán là một trong những yếu tố cơ bản nhất trong hoạt động của bất kỳ sàn giao dịch nào.

Nó là một phần của hệ thống “đặt giá và yêu cầu” hai chiều để báo giá. Giá dự thầu do người mua đặt và là số tiền tối đa họ sẵn sàng trả cho tài sản được đề cập, được tính bằng đơn vị tiền tệ cơ sở.

Khi thực hiện giao dịch ngay lập tức trên một sàn giao dịch (được gọi là lệnh thị trường), các lệnh mua và bán được khớp với các mức giá tương ứng có lợi nhất – vì vậy lệnh mua sẽ được khớp với giá bán thấp nhất và lệnh bán sẽ được khớp với giá đấu thầu cao nhất.

Hãy tưởng tượng bạn muốn giao dịch một đồng xu hư cấu. Bạn thấy rằng giá thị trường của đồng xu đó là $ 100 / $ 120. Điều này ngụ ý rằng bạn sẽ trả 120 đô la để mua đồng xu, trong khi người bán sẽ nhận được 100 đô la khi bán một đồng xu.

Chênh lệch giữa giá bán và giá đặt mua được gọi là chênh lệch giá. Đây là nơi sàn giao dịch kiếm tiền và trang trải chi phí hoạt động.

Chênh lệch cũng có mối liên hệ chặt chẽ với mức độ thanh khoản của thị trường – nghĩa là việc mua hoặc bán một tài sản dễ dàng như thế nào.

Các thị trường có tính thanh khoản cao có xu hướng có mức chênh lệch nhỏ hơn vì có nhiều người tham gia sẵn sàng giao dịch hơn, trong khi tính thanh khoản thấp thường đi kèm với mức chênh lệch lớn hơn.

Đọc thêm:  What Is Proof-of-Developer (PoD)?

Chênh lệch cũng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như thay đổi trong chi phí giao dịch.

Một số sàn giao dịch tự tiếp thị dựa trên quy mô chênh lệch trung bình của họ nhằm thu hút các nhà giao dịch tránh xa các đối thủ cạnh tranh.

Ask Price

The minimum price that a seller is willing to accept for an asset. The ask price is also sometimes referred to as the offer price.

What is an ask price?

The ask price is one of the most fundamental factors in the functioning of any exchange.

It is part of the two-way “bid and ask” system for quoting prices. The bid price is set by the buyer and is the maximum amount they are willing to pay for the asset in question, denominated in the base currency.

When making an immediate trade on an exchange (known as a market order,) buy and sell orders are matched with the most beneficial corresponding prices — so a buy order will be matched with the lowest ask price, and a sell order will be matched with the highest bid price.

Imagine you wish to trade a fictional coin. You see that the market price of that coin is $100/$120. This implies that you will pay $120 to buy the coin, while a seller will receive $100 by selling one.

The difference between the ask price and the bid price is known as the spread. This is where the exchange makes its money and covers its running costs.

Spreads are also closely linked to market liquidity levels — that is, how easy it is to buy or sell an asset.

Highly liquid markets tend to have smaller spreads because there are more participants willing to trade, while low liquidity is often accompanied by larger spreads.

Spreads are also influenced by factors such as changes in transaction costs.

Đọc thêm:  What Is Resistance?

Some exchanges market themselves on the basis of their average spread size in an attempt to attract traders away from competitors.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts